O nás

Zaoberám sa správou, údržbou a servisom výpočtovej a kancelárskej techniky pre fyzické osoby, malé a stredné podniky. Taktiež sa zaoberám tvorbou internetových stránok, spracovaním grafiky, výrobou reklamných predmetov a rôznych iných tlačovín.

Hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb formou priameho servisu, formou zmluvného servisu s garantovanou dobou zásahu a so vzdialenou správou a dohľadom.

Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií so sebou samozrejme prináša nutnosť dodávať komplexné riešenia vrátane dodávok hardwarových a softwarových riešení. Zabezpečujem odborné poradenstvo a odporučenia v oblasti informačných technológii zohľadňujúce kvalitu a finančné možnosti zákazníka. Pri riešeniach vychádzam z požiadaviek zákazníkov, so snahou navrhnúť a dodať iba také riešenia, ktoré sú pre klienta prínosom, ktoré neprepláca, a ktoré v konečnom dôsledku naplno využíva.